Aktiviteter

 

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst på söndagarna kl. 11.00 utom den tredje söndagen i månaden så vi samlas kl. 18.00 till sinnesrogudstjänst. Första söndagen är det nattvardsgudstjänst och andra söndagen möts vi till en samtalsgustjänst där du som lyssnar får vara en del i gudstjänsten och ställa frågor och ge dina tankar. 

Sinnesrogudstjänster

Den tredje söndagen i varje månad kl 18.00 är du välkommen till sinnesrogudstjänst. Läs mer här>>

Barn och ungdom

För barn och ungdomar som går i åk 4 och uppåt är varmt välkommna på Station. Vi träffas var annan fredagskväll kl 18.30-22.00 i kyrkans källare. Kvällen är fylld med aktiviteter, schysst häng, café och en talkshow med roliga gäster och tävlingar.

Under våren 2020 är det Station följande fredagar:

14 februari, 13 & 27 mars, 24 april, 8 maj samt 5 juni.

Sång & musik

Onsdagar kl 19.00 övar Elimkören. Kören medverkar i vissa gudstjänster och anordnar en del konserter under året. Du som tycker om att sjunga är välkommen att vara med. Läs mer här>>

Alpha- & Betakurser

Alpha är en grundkurs i kristen tro där deltagarna möts, äter tillsammans, lyssnar till föredrag och samtalar i mindre grupp om samlingens ämne. Exempel på ämnesrubriker är: ”Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?”, ”Vem är Jesus?”, ”Vad ska vi ha kyrkan till?” Beta är en fördjupningskurs. Läs mer här>>

Växa

Torsdagar 18:30 - 21:00. Förjupningi den kristna tron. Alla behöver vi växa, i tro och tillit till en levande Gud, i gåvor och tjänande. Här möts vi till bibelsamtal och bön. Vi äter tillsammans med Alphagrupperna, sedan träffas vi för att läsa bibeln tillsammans. 

Mission

Församlingens viktigaste uppdrag är att sprida kännedom om Jesus i Sundsvall med omnejd. Det hindrar inte att vi även har ett engagemang för människor på andra delar av vår jord. Läs mer här>>

 

 
stäng