Alpha- & Betakurser

Alpha är en grundkurs i kristen tro där deltagarna möts, äter tillsammans, lyssnar till föredrag och samtalar i mindre grupp om samlingens ämne. Exempel på ämnesrubriker är: ”Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?”, ”Vem är Jesus?”, ”Vad ska vi ha kyrkan till?”

 

Bokstäverna i ALPHA visar några av tankarna kring kursen:
Alla som vill veta mer om kristen tro.
Lära med ett leende (ha trevligt tillsammans).
Pasta (kvällarna inleds med en måltid).
Hjälpa varandra (i gruppen växer vi som människor).
Allt får frågas (ingen fråga är för dum eller oviktig)

Vi genomför som regel en Alphakurs varje höst- och vårtermin. Kursen omfattar tolv torsdagskvällar från 18.30 till 21.00.

Vill du veta mer eller anmäla dig till en kurs?
Kontakta Elimkyrkans expedition på telefon 060-61 78 80 eller via e-post.

e-post till kyrkan>>  | AlphaSverige>> 

 


Växa - för dig som vill vidare

 

Torsdagar 18:30 - 21:00. Förjupningi den kristna tron. Alla behöver vi växa, i tro och tillit till en levande Gud, i gåvor och tjänande. Här möts vi till bibelsamtal och bön. Vi äter tillsammans med Alphagrupperna, sedan träffas vi för att läsa bibeln tillsammans. 


AlphaLogo.jpg
 
stäng