Alpha- & Betakurser

Alpha är en grundkurs i kristen tro där deltagarna möts, fikar tillsammans, lyssnar till föredrag och samtalar i mindre grupp om samlingens ämne. Exempel på ämnesrubriker är: ”Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?”, ”Vem är Jesus?”, ”Vad ska vi ha kyrkan till?”

 

Bokstäverna i ALPHA visar några av tankarna kring kursen:
Alla som vill veta mer om kristen tro.
Lära med ett leende (ha trevligt tillsammans).
Pasta (kvällarna inleds med en måltid).
Hjälpa varandra (i gruppen växer vi som människor).
Allt får frågas (ingen fråga är för dum eller oviktig)

Vi genomför som regel en Alphakurs varje höst- och vårtermin. Kursen omfattar tolv torsdagskvällar från 19.00 till 21.00.

Vill du veta mer?
Kontakta Martin Sigurd på telefon 070-539 81 16 eller via e-post>>

e-post till kyrkan>>  | AlphaSverige>> 

 

Anmäl dig här>>

 

 
 
stäng