Vad är en baptist?

Ordet baptist kommer från det grekiska ordet för döpa eller doppa. Varje människa har en fri vilja och det tydligaste kännetecknet för baptismen är att bara de som bekänner en medveten personlig tro på Jesus Kristus döps. Dopet sker genom nedsänkning i vatten.


Bibeln
Bibeln, Guds ord, talar om Guds vilja med världen och våra liv. Den visar hur vi som kristna ska leva. Det gäller både på det personliga planet och inom församlingen. Som baptister anser vi att varje människa har frihet att läsa och tolka bibeln, tillsammans i församlingen och med Guds hjälp. I en baptistförsamling är det inte ovanligt att personer som inte är utbildade pastorer predikar och undervisar.

 

Den individuella friheten
Som baptister menar vi, att varje enskild människa har förmågan att söka och utveckla sin personliga tro på Gud. Varje människa är en unik skapelse och har rätt att själv bestämma över sitt liv. Därför ska var och en också själv ha möjlighet att bestämma när man vill döpa sig. Dopet kallas för troendedop och sker alltid genom nedsänkning. I de allra flesta baptistkyrkor finns en dopbassäng, eller som vi kallar det, dopgrav. Vi praktiserar inte barndop, utan visar istället omsorg om barnen i barnvälsignelsen.

baptisterna.jpg

 

Självständiga församlingar
Den lokala församlingen är helt fri -
utan inblandning från varken samfund eller staten - att med Guds hjälp sköta både sina praktiska och andliga angelägenheter. Vi fattar våra beslut i enlighet med demokratiska principer vid församlingsmöten där varje församlingsmedlem har en röst var.

 

Religionsfrihet
Alltsedan de första baptisterna kämpade för sitt existensberättigande, har baptister fortsatt att strida för fullständig religionsfrihet. Varje individ ska dels ha rätt att välja religion, dels vara fri att avstå från att ha någon religion alls. Vi baptister menar, att tron på Gud genom Jesus Kristus är det bästa för människan, men vi vill ge alla människor friheten att välja själva.

 

 

Dop_2010.jpg
 
stäng