FÖRSAMLINGSMÖTE

Söndag 7 juni kl 18 kommer vi att ha församlingsmöte. På grund av Covid-19 har vi ännu inte kunnat genomföra något årsmöte. Årsmötet planeras efter sommaren. Församlingen behöver dock en fungerande och beslutsmässig styrelse. Därför kommer en styrelse att väljas redan nu, innan årsmötet.

Förslag till samarbete om anställda
Även om situationen i Haga och Elim är olika så ser behoven kring pastorsuppgifterna ganska lika ut. Vi i respektive församlingsstyrelse ser därför att en samverkan kring tjänster kan ge mervärden för båda. Utifrån situationen i både församlingarna och samhället (Covid-19) tänker vi en tidsbegränsad satsning.


För Hagas del är behovet av föreståndare stort som kan leda församlingsarbetet, ha den röda tråden, skapa ro och bygga tillit. Vi vill också skapa förutsättningar för den kommande styrelsen att arbeta vidare med församlingsutveckling.


I Elim är också behovet av en herde stort, att samla församlingen och hitta de som finns i församlingens närhet och bygga gemenskap, prioritera omsorgen och inspirera. Vi vill också skapa utrymme att arbeta med församlingens inriktning framåt.
Förslaget innebär att: 

  • Vi samverkar kring pastorerna Elisabeth Ågren och Henrik Åkesson. 
  • Det ekonomiska utrymme som finns för närvarande bedömer vi till 100 % för Haga (samma som idag) och 75 % för Elim (en utökning mot budget). 
  • Samarbetet omfattar perioden augusti 2020 till augusti 2021. 
  • Ett gemensamt personalråd med två personer från respektive församling skapas för övergripande ledning och fördelning av arbetet. 
  • Under året kommer avstämningar att göras för att utvärdera inriktning och ekonomi. 

Styrelserna föreslår att:

  • Församlingen beslutar i enlighet med ovanstående förslag
  • Styrelserna får mandat att fortsätta att diskutera och förhandla om samarbetet mer i detalj med avseende på samarbetsavtal, rollfördelning, arbetsbeskrivningar m.m. utifrån 175 % tjänster.
  • En detaljerad utformning informeras till respektive församling i augusti/september.

Vår förhoppning är att vi på detta sätt kan skapa arbetsro, lägga en grund för församlingarnas fortsatta utveckling och göra ett avstamp mot framtiden för respektive församling.

Elimkyrkan söndag 7 juni kl 18.00
Du som tillhör en riskgrupp eller är förkyld eller sjuk kan vara med via Skype eller telefon.

För att vara med via Skype, klicka här>> och följ sedan instruktionerna.
För att vara med via telefon ring 020-0883536 eller 08-50336591 och ange sedan konferenskoden 4261582458#.

 

 

Denna sida skapades den: 2020-06-06 13:33

 
stäng