Ge en gåva

 

"Gud förmår att ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål."
2 Kor 9:8

Du är alltid välkommen att ge ditt gåva till vår verksamhet. Vi kommer att använda den på det bästa sätt vi kan.

Du kan ge din gåva till församlingens verksamhet i allmänhet -  eller också anger du om du vill att gåvan ska gå till ett speciellt ändamål, exempelvis församlingens arbete för barn och ungdomar eller till missionen.
Vill du vara med?

Du har möjlighet att stödja vårt arbete genom inbetalning församlingens konto:
Bg 227-6160

 

Nu kan du även skänka en gåva genom att swisha eller sms.

Swish 123 401 82 22 Meddelande "gåva". 


Du kan även ge din gåva i kollekten i samband med våra gudstjänster.

 

Stort tack för Din gåva!

 
stäng