Äldst i Norrland - kort historik

Sundsvalls baptistförsamling är Norrlands äldsta frikyrkoförsamling. 2015 fyllde församlingen 160 år!

Det hela började på 1840-talet när intresset för att samlas till bibelläsning, undervisning, sång och bön vaknade i Sundsvall. Människor möttes i grupper, till en början hemma hos varann, och upplevde att de ville vara och verka i gemenskap med andra hängivet kristna människor.

 

En ung kvinna, Johanna Östensson, som hade döpts i Stockholm 1854, flyttade samma år till Sundsvall. Hon fick kontakt med gruppen här och ordnade så att en predikant från Stockholm kom hit 1855 för att hjälpa till med dopförrättningar och församlingsbildande.

 

Tidigt en morgon i mitten av augusti döpte den besökande predikanten fem personer i Sidsjödammen i Sundsvall. Denna händelse resulterade i att Sundsvalls baptistförsamling bildades samma dag, det vill säga den 14 augusti 1855.

Församlingen växte snabbt och innan året tagit slut hade 86 personer döpts. Sundsvall kom därigenom att bli ett centrum för baptismens spridning i Norrland, och på kort tid bildades många baptistförsamlingar runt om i hela Medelpad.

Under de första årtiondena hade församlingen olika samlingslokaler. Allt sedan 1880 har Elimkyrkan, vid Nytorget, varit församlingens kyrka.

 

Efter Sundsvalls stadsbrand 1888 fanns bara murarna av Elimkyrkan kvar. Församlingen beslutade att kyrkan skulle byggas upp igen, och den återinvigdes 1890. Vid en inre renovering 1971 byggdes kyrksalen, foajén och församlingssalen om, och interiören fick i stort det utseende som det har i dag.

 

 
stäng