Mission

En viktig del i församlingens uppdrag är att sprida budskapet om Jesus till andra delar av vår jord, både i ord och handling. Vi deltar i missionsarbetet i bland annat Indien, Spanien, Burma och Thailand.

 

 

Missionskarta_2014.jpg 

Indien
Vi stödjer organisationen Rock of Shelter Charetable Ministries som bland annat driver ett barnhem och en skola i Rajahmundry, Andra Pradesh. I skolan går cirka 300 elever och på barnhemmet, som ligger i en byggnad mitt emot skolan bor 50 barn.

 

Spanien
Anna-Maria och Ferro Mehmedovic planerar att sommaren 2014 åka ut som missionärer för Evangeliska Frikyrkan till Valencia i Spanien. Där kommer de att arbeta med församlingsplantering, ledarutbildning och med utsatta människor, inte minst flyktingar från Afrika. De längtar efter att arbeta med mångkulturella församlingar och många av flyktingarna är muslimer. Hör mer deras drömmar och vad de kommer att arbeta med: Klicka här>>

 

Burma

Militärdiktaturen som rått i Burma sedan årtionden har gjort att många människor flytt över gränsen till Thailand, men ca 140.000 personer gömmer sig djungeln i flyktingläger på den Burmesiska sidan gränsen. Genom Equmeniakyrkan bidrar vi till att dessa läger förses med mat och andra förnödenheter. Vi stöder också en social kassa vid sjukhuset Kwai River Christian Hospital, där merparten av patienterna är burmesiska flyktingar som inte själva kan betala för den vård de får.

 

Thailand
Genom Ge för livet stödjer vi ett mikroekonomiprojekt i Thailand.
Grundidén i mikroekonomiprojektet är att uppmuntra människor till sparande. Det görs genom att människor i en by går ihop och bildar en spargrupp. När en person har sparat en viss tid i gruppen får hon/han möjlighet att ta ett mikrolån. Syftet med lånet kan till exempel vara att köpa ett par höns för att komma i gång med ägg- och köttproduktion, att starta en liten bybutik eller att ge barnen möjlighet till yrkesutbildning. En grund läggs på så sätt för att familjen ska kunna förändra sin situation och levnadsstandard. Det är också ganska vanligt att man lånar för att betala tillbaka andra lån som tagits till hög ränta hos ockrare.

                                                                   

 

 

 
stäng