Korta fakta om Sundsvalls baptistförsamling

 

Bildades 1855

 

Har cirka 200 medlemmar

 

Vår vision:

En öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus

 

Ansluten till:

Evangeliska Frikyrkan

www.efk.se

Equmeniakyrkan

www.equmeniakyrkan.se

 


 

Mer information?


Om du vill ha mer information om församlingen eller hur man blir medlem, välkommen att kontakta oss.

 


 

Vad betyder Elim?


Elimkyrkan har fått sitt namn från en oas i Sinai öken, där Israels folk fick vila och hämta ny kraft under sin långa vandring från Egypten till Israel.

 


 

 

Om oss

 

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus. Vi hoppas du ska känna dig välkommen att utforska tron på Jesus, en gudstro som bär genom livet. Våra pastorer finns till hands för själavårdssamtal och förbön.

 

Till Elimkyrkan är alla, oavsett ålder,  välkomna för att delta i gudstjänster och andra samlingar. Många sundsvallsbor räknar Elimkyrkan som sin kyrka och deltar regelbundet i församlingens olika aktiviteter utan att vara medlemmar.

 

Vi är en växande församling med drygt 200 medlemmar - människor med olika bakgrund och livshistoria. Det våra medlemmar har gemensamt är en längtan att växa och fördjupas i tron på Gud.

 

Vi inbjuder bland annat till: 

  • Gudstjänster med kyrkkaffe
  • Sinnesrogudstjänster
  • Alpha- och Betakurser
  • Bön och bibelstudier
  • Elimkören, mixad kör för sångsugna
  • Station, häftigt fredagsnöje för dig som är 10-15 år
  • mm

 

 Läs mer om vår verksamhet>>

 Läs mer om vad baptismen är>>

 Läs mer om församlingens historia>>

 
stäng