Sinnesro

Sinnesro_Cohen.jpg
En sinnesrogudstjänst är. . .

...ett möte mellan tolvstegsandligheten och den kristna kyrkan. Sedan mer än tio år tillbaka hålls sinnesrogudstjänster i Elimkyrkan den tredje söndagen varje månad kl. 18.00. I sinnesrogudstjänsten återkommer vissa inslag varje gång. 

En delning, en "lifestory". Genom att berätta om sitt liv sätter någon ord på det brustna i livet och behovet att bli upprättad och hel som människa. Det är starka berättelser eftersom en människa delar det som gått snett i livet och allt mörker som funnits runtomkring. Samtidigt skänker det hopp när de berättar om hur de funnit vägen till harmoni och sinnesro.

I predikan gespraktisk hjälp utifrån bibeln för att kunna gå vidare in i en djupare relation med Gud.

Det ges också möjlighet till såväl enskild bön som förbön samt ljuständning. Att delta i den gemensamma bönen genom att tända ett ljus eller skriva ner sin bön på en förbönslapp är för många höjdpunkten under sinnesrogudstjänsten.

 

En solist eller grupp medverkar med sång och musik.

De gemensamma psalmerna som sjungs är "önskepsalmer". Den som är snabbast att ropa ut psalmnumret får sjunga sin favoritpsalm.

Även om de olika inslagen alltid är med, så är sinnesrogudstjänsten ingen färdig gudstjänst utan något som gudstjänstdeltagarna bygger tillsammans. Gud berör många under sinnesrogudstjänsterna som präglas av varm gemenskap och en helig stämning. De är välbesökta och för många är det den viktigaste samlingen under hela månaden.


Du är mycket välkommen till nästa sinnesrogudstjänst!

Anonyma Alkoholister>>   Anonyma narkomaner>> 

 
 
stäng