Projekt symaskin


Sedan flera år tillbaka stöder vi i Elimkyrkan barnhemmet och skolan “Rock of shelter charitable ministries” i Rajahmundry i Indien.
 
Flickor som gått ut högstadiet går oftast inte vidare till högre utbildning. Det finns många skäl till det. Det kanske viktigaste skälet är att man inte har råd. Flickorna måste hjälpa sina fattiga föräldrar med försörjningen genom att jobba på risfälten. Ibland blir man också tidigt bortgift för att bli en mindre belastning för familjen. Allt detta gör det svårare för flickor utvecklas och bli självständiga.
 
Ett bra sett att förbättra flickornas situation är att ge hjälp till självhjälp genom kortare yrkesutbildning som leder till självförsörjning. Tanken är att starta en sykurs för dem som går ut högstadiet. Några sy/broderimaskiner kommer att köpas in, likaså några maskiner för tillverkning av mjukisdjur, väskor med mera nu under april, då skollovet börjar. Flickorna kan då snabbt komma igång med utbildning i sömnad och tillverkning av efterfrågade produkter. Förhoppningen är att de så småningom ska kunna söka jobb eller få möjlighet till mikrolån så de kan bli egna företagare, helt enkelt kunna stå på egna ben.
 
Detta är ett beprövat sätt att snabbt förbättra flickors och kvinnors situation och möjligheter. Erfarenheter från liknande projekt visar att de får ökad respekt och större inflytande i lokalsamhället.
 
Du kan stödja detta projekt genom att ge en gåva via församlingens plusgiro eller bankgiro. Märk inbetalningen med “Projekt symaskin”.
 
Pg 27 14 52-5, Bg 227-6160
 
Tack för ditt stöd!

 

 

 

 

projekt_symaskin_mini.jpg

 

Märk inbetalningen med “Projekt symaskin”.
 
Pg 27 14 52-5, Bg 227-6160

 
stäng