Elimkyrkan Sundsvall

sinnesro augusti
sommarandakt
torggudstjänst
Jobb
KICKOFF 2022
 

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus. Vi hoppas du ska känna dig välkommen att utforska tron på Jesus, en Gudstro som bär genom livet. Våra pastorer finns till hands för själavårdssamtal och förbön.