Beta - Bibelstudier

Under vårens Beta - Bibelstudier samtalar vi om grunderna i den kristna tron. Undervisningen hålls av Roland Spjut, lärare på ALT / Örebro teologiska högskola. i sann Alphaanda är ingen fråga för dum, ingen åsikt fel och vi möter varandra i respekt i ett ärligt sökande efter en tro som bär.

Start: Torsdag 10 februari

Lokal: Hagakyrkan, församlingsvåningen Hagavägen 21

I vårens beta - bibelstudier utgår vi från undervisning av Roland Spjut. 

  • Går det fortfarande att tro på en Gud som skapat himmel och jord?

  • Vad är en människa? Om relationen mellan mänsklig frihet, ondska och Guds allmakt

  • Vem är Jesus Kristus och varför har han en sådan unik ställning i kristen tro?

  • Behöver alla människor frälsning?

  • Kristen andlighet och människans behov av sann gemenskap

  • Kristen andlighet och längtan efter förvandling

Image by Aaron Burden

Om kursen

Alpha 2017 _170312_AF5A5701.jpg

Hur ser en kurskväll ut?

Vi träffas på torsdagar kl 18.30 - 21.00, ingång från Hagavägen 21.

Vi börjar med att äta tillsammans. Därefter har vi en inledning och presentation. Vi ber och har ett föredrag på cirka 30 minuter.

Vi har samtal, där delar vi högt och lågt, tro och tvivel, delar erfarenheter och känner igen oss i andras brottningskamp och brustenhet. Sista delen ägnar vi åt att be för och med varandra.