Our Story

Vi läser Biblen tillsammans

Nu har också jag noga gått igenom alla fakta ända från början och bestämt mig för att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos,

för att du ska förstå att du kan lita på alla de upplysningar du har fått.

-Lukasevangeliet 1:3-4

Hösten 2021 läser vi Lukasevangeliet tillsammans

Lukas ambition är att ge en heltäckande bild över Jesus liv
och verksamhet. Genom att läsa Lukas evangelium lär vi
känna Jesus, vad han sa, vad han gjorde, hurdan han var
och framförallt, att Han är vår räddare, Guds egen son,
som älskar varje människa – speciellt de som andra
människor dömer eller trampar på.