Our Story

Image by Álvaro Serrano

Vi läser Biblen tillsammans

Om Gud är på vår sida,
vem kan då vara emot oss?

Romarbrevet 8:31

Sommaren 2022 läser vi Romarbrevet
och Filipperbrevet tillsammans. 

ROMARBREVET

Brevet skrevs av Paulus under hans tid i Korint och är ett brev till de kristna i dåtidens världsmetropol.
Detta brev räknas som en av bibelns mest betydande böcker då den på ett systematiskt sätt går igenom grunderna i den kristna tron. Det var detta brev Luther lästen när han insåg att vi blir frälsta endast av nåd, att det är Guds fria gåva till den som vill ta emot, och som vi inte kan förtjäna hur vi än försöker att leva heligt eller genom offer. Paulus längtade själv efter att få besöka församlingen i Rom,

och hamnade till slut där – som fånge sedan han vädjat till kejsaren.
FILIPPERBREVET
Under denna tid i fångenskap i Rom, skrev Paulus sedan glädjens brev till församlingen i Flippi.