Our Story

robert-bye-Bjq6Toa-K_I-unsplash.jpg

Vi läser Biblen tillsammans

Här börjar det glada budskapet 
om Jesus Kristus Guds son

Markus 1:1

Våren 2022 läser vi Markus evangelium tillsammans. 

Markusevangeliet är den tidigaste skriftliga källan till Jesu liv. Redan i första meningen anges syftet med boken, att predika det glada budskapet och visa att Jesus är Guds son. Författaren Johannes Markus var en av de judar i Jerusalem som efter Jesu död och uppståndelse kom till slutsatsen av Jesus var Messias. I sitt evangelium ger han lärjungen Petrus version av vad Jesus sagt och gjort. Johannes Markus var en av Paulus närmaste medarbetare som reser tillsammans med honom enligt Apostlagärningarna.