top of page

Våra event

KICKOFF

Välkommen till en gemenskapsdag för alla åldrar där vi tillsammmans tar avstamp för en nytt år och en ny gemensam församling. 

Vi möts till lovsång och bön, samtal, mat och gemenskap. 
Du får lära känna Elsa Cronhjort som sökt tjänsten som pastor för unga och evangelisation. 
Barnen kommer att ha ett eget program med bl a Heart for kids. 

I samarbete med Bilda

bilda_grund.png
28543004-19KMv.jpg
Kickoff
Fästpunkt 1
Image by Peter van der Meulen

EKUMENISK BÖNEVECKA

Do God - Seek Justice

ONSDAG 25 JANUARI 19:00 BROKYRKAN

Lovsång och bön för staden

TORSDAG 26 JANUARI 19:00 BROKYRKAN

Nattvard och bön om enhet

FREDAG 27 JANUARI 19:00 BROKYRKAN

Bön och lovsång med Kingdom Praise

Bön om frälsning

Fästpunkt 2

TÄTT INTILL - Det brustna

En mötes helg med Lars-Åke W Persson

Lördag 18 februari HAGAKYRKAN

10:00-12.30 | Undervisning

”Hur hel kan man bli?”

19:00 | Lovsång & nattvard

Predikan Lars-Åke W Persson

Söndag 19 februari  ELIMKYRKAN

11:00 | Gudstjänst

Predikan Lars-Åke W Persson

”Kallade till de brustna”

18:00 | Sinnesrogudstjänst

Lars-Åke W Persson

Lars-Åke W Persson har i över femtio år varit verksam som förkunnare, författare, lärare och själavårdare.

 

Han är pastor i Equmeniakyrkan (tidigare Svenska baptistsamfundet) och diplomerad S:t Lukasterapeut.

 

Utöver perioder som församlingspastor, i Uppsala, Västerås och Stockholm, har han varit lärare i praktisk teologi vid Örebro Missionsskola, Betelseminariet och Teologiska Högskolan, Stockholm, samt kursledare vid S:t Lukas själavårdsutbildningar.

I samarbete med Bilda

bilda_grund.png
ante-gudelj-P-JX1Agg0Ts-unsplash_edited.jpg
bottom of page