Gudstjänster Online

På söndagar firar vi gudstjänst tillsammans med Hagakyrkan, och under sommaren ute på Bänkåsviken. För dig som är nyfiken på hur en gudstjänst ser ut, missade förra söndagen eller vill gå tillbaka och titta på en tidigare gudstjänst så lägger vi upp de flesta av våra gudstjänster på internet så att alla kan vara med.

  • YouTube
Sinnesro | Söndag 18 september | Steg 9
Gudstjänst 4 september | Elisabeth Ågren | Församlingens DNA 1
DNA | Hösten 2022 | Intro
Den första församlingen | Isak Ågren
Min församling | Henrik Åkesson | Sommarandakter 2022 | Del 10
Min församling | Börje Norlin | Sommarandakter 2022 | Del 9
Min församling | Ingrid Andersson | Sommarandakter 2022 | Del 8
Min församling | Elisabeth Ågren | Sommarandakter 2022 | Del 7
Min församling | Elin Hansson | Sommarandakter 2022 | Del 6
Min församling | Curt Rolleri | Sommarandakter 2022 | Del 5
Min församling | Martin Sigurd | Sommar 2022 | Del 4
Min församling | Annelie Balogh | Sommar 2022 | Del 3
Min församling | Anders Ågren | Sommar 2022 | Del 2
Min församling | Anna-Karin Sjöbom | Sommar 2022 | Del 1
Min församling | Sommar 2022 | Intro
Sinnesro | Söndag 19 juni | Steg 6
Predikan | 12 juni | Henrik Åkesson
Gudstjänst 29 maj | Henrik Åkesson | Guds omsorg
Gudstjänst 22 maj | Elisabeth Ågren  | Den goda jorden
Sinnesro | 15 maj | Steg 5
Dopgudstjänst | 8 Maj | Martin Sigurd | Församlingskultur
Sinnesro | 10  April | Steg 4
Predikan | Vem säger du att jag är? | 10 april | Markus del 3
Påskandakter | Annandagen | Del 5
Påskandakter | Påskdagen | Del 4