top of page
Image by Dev Benjamin

Kurser

Under läsåret 2022/2023 är Hagakrykan och Elimkyrkan samarbetspartner till Hyllie Park Folkhögskola (EFK) i projektet Care Hyllie Park. Målet med projektet är att hjälpa de ukrainska flyktingar, som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet, närmare arbetsmarknaden. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden.

Att gå med Jesus hemsida bild.png

Att gå med Jesus

bottom of page