Sundsvalls baptistförsamling

Elimkyrkan

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus. Du är välkommen att utforska tron på Jesus, en Gudstro som bär genom livet. Våra pastorer finns till hands för själavårdssamtal och förbön.

 

Till Elimkyrkan är alla välkomna för att delta i gudstjänster och andra samlingar. Många sundsvallsbor räknar Elimkyrkan som sin kyrka och deltar regelbundet i församlingens olika aktiviteter. All verksamhet är öppen för alla. Du behöver inte vara medlem.

 

Församlingen består av människor med olika bakgrund och livshistorier. Det vi har gemensamt är en längtan att växa och fördjupas i tron på Gud.​

Image by Anthony Choren

Vår vision

En öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus.

En öppen gemenskap

Vi önskar att alla människor ska känna sig välkomna till vår församling. Det innebär att vi medvetet försöker skapa en varm atmosfär där vi ser och bekräftar människor. Vi försöker därför göra gudstjänster och andra samlingar relevanta för vår tid och de människor vi möter.

Där människor förvandlas

Guds vilja med våra liv är att vi ska bli mer lika Jesus. Församlingen vill vara ett redskap för den förvandlingen som berör livets alla områden. Lärjungaskapet får påtagliga konsekvenser i våra liv.

 

Mötet med Jesus

Det börjar alltid med Guds kärlek till oss. Han älskar alla människor. Tydligast uttrycks det i Jesu död på korset till liv och försoning för alla människor. Detta är ett erbjudande som var och en behöver ta ställning till. Det är i mötet med Jesus som vi utmanas till och växer i lärjungaskap. Därför vill vi skapa tillfällen för personliga möten med Jesus.

Församlingen bildades 1855

Elimkyrkan byggdes 1880 och är en av Sundsvalls äldsta byggnader

 

Har cirka 200 medlemmar

Ansluten till Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan

vlcsnap-2020-06-18-11h34m46s727.png

Fakta

medium_032yjygvwUQG_edited.jpg

Vår Historia

Sundsvalls baptistförsamling är Norrlands äldsta frikyrkoförsamling. Det hela började på 1840-talet när intresset för att samlas till bibelläsning, undervisning, sång och bön vaknade i Sundsvall. Människor möttes hemma hos varann. Man ville vara och verka i gemenskap med andra hängivet kristna människor.

 

En ung kvinna, Johanna Östensson, som hade döpts i Stockholm 1854, flyttade samma år till Sundsvall. Hon fick kontakt med gruppen här och ordnade så att en predikant från Stockholm kom hit 1855 för att döpa. Tidigt en morgon i den 14 augusti 1855 döptes fem personer i Sidsjödammen i Sundsvall. Så bildades Sundsvalls baptistförsamling.

Församlingen växte snabbt och innan året tagit slut hade 86 personer döpts. På kort tid bildades många baptistförsamlingar runt om i hela Medelpad. Sundsvall blev ett centrum för baptismens spridning i hela Norrland och Finland. Under de första årtiondena hade församlingen olika samlingslokaler men sedan 1880 har Elimkyrkan, vid Nytorget, varit församlingens hem.

 

Efter Sundsvalls stadsbrand 1888 fanns bara murarna av Elimkyrkan kvar. Församlingen beslutade att kyrkan skulle byggas upp igen, och den återinvigdes redan 1890.

 

Ordet baptist kommer från det grekiska ordet för döpa eller doppa. Varje människa har en fri vilja och det tydligaste kännetecknet för baptismen är att bara de som bekänner en medveten personlig tro på Jesus Kristus döps. Dopet sker genom nedsänkning i vatten.

Bibeln är Guds ord. Den visar hur vi som kristna ska leva. Det gäller både på det personliga planet och inom församlingen. Vi anser att varje människa är fri att läsa och tolka Bibeln, tillsammans i församlingen och med Guds hjälp.

Den lokala församlingen är helt självständig men vi samarbetar med andra församlingar lokalt, nationellt och ut över världen. Vi fattar våra beslut vid församlingsmöten där varje församlingsmedlem har en röst. Baptismen är demokratins vagga i Sverige.

De första baptisterna kämpade för sitt existensberättigande och för oss baptister är religionsfrihet viktigt. 

Image by Tim Marshall

Vad är baptismen

medium_032yjygvwUQG_edited.jpg

Församlingsmötet

Sundsvalls baptisförsamling är en demokratisk förening där varje medlem har en röst. Församlingsmötet är församlingens högst beslutade organ. 

Nästa församlingsmöte måndag 30 maj 18:30 i församlingsvåningen. 

bokslut, rekrytering, församlingsprocessen 

Image by Luke Michael

Muskegon