top of page

Haga baptistförsamling, Sundsvalls baptistförsamling

Hagakyrkan & Elimkyrkan

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap där människor förvandlas i mötet med Jesus. Du är välkommen att utforska tron på Jesus, en Gudstro som bär genom livet. Våra pastorer finns till hands för själavårdssamtal och förbön.

 

Du är alltid välkommen att delta i gudstjänster och andra samlingar. Många sundsvallsbor räknar Elimkyrkan och Hagakyrkan som sin kyrka och deltar regelbundet i församlingens olika aktiviteter. All verksamhet är öppen för alla. Du behöver inte vara medlem.

 

Församlingen består av människor med olika bakgrund och livshistorier. Det vi har gemensamt är en längtan att växa och fördjupas i tron på Gud.​

Hagakyrkan_Sundsvall.jpg
Hagakyrkan_Sundsvall.jpg

Fakta Hagakyrkan

Församlingen bildades 1889

Hagakyrkan byggdes 1972 och ersatte då Betelkapellet i Skönsberg

 

Har cirka 180 medlemmar

Ansluten till Evangeliska Frikyrkan

Församlingen bildades 1855

Elimkyrkan byggdes 1880 och är en av Sundsvalls äldsta byggnader

 

Har cirka 180 medlemmar

Ansluten till Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan

vlcsnap-2020-06-18-11h34m46s727.png

Fakta Elimkyrkan

medium_032yjygvwUQG_edited.jpg

Vår Historia

Sundsvalls baptistförsamling är Norrlands äldsta frikyrkoförsamling. Det hela började på 1840-talet när intresset för att samlas till bibelläsning, undervisning, sång och bön vaknade i Sundsvall.

 

En ung kvinna, Johanna Östensson, som hade döpts i Stockholm 1854, flyttade samma år till Sundsvall. Hon fick kontakt med gruppen här och ordnade så att en predikant från Stockholm kom hit 1855 för att döpa. Tidigt en morgon i den 14 augusti 1855 döptes fem personer i Sidsjödammen i Sundsvall. Så bildades Sundsvalls baptistförsamling.

Församlingen växte snabbt och innan året tagit slut hade 86 personer döpts. På kort tid bildades många baptistförsamlingar runt om i hela Medelpad. Sundsvall blev ett centrum för baptismens spridning i hela Norrland och Finland. Sedan 1880 har Elimkyrkan, vid Nytorget, varit församlingens hem. Efter stadsbranden 1888 fanns bara murarna kvar men Elim kunde återinvigdes igen redan 1890.

Församlingen byggde ett kapell i Skönsberg, Betelkapellet, där man bland annat bedrev söndagsskola. Detta blev starten på Skönsbergs baptistförsamling, som grundades1889. När stora delar av det gamla Skönsberg skulle rivas och ersättas av modernare bebyggelse kring 1970 väcktes tankarna på en ny kyrka. Hagakyrkan byggdes 1972 i Haga. Samtidigt bytte församlingen namn till Haga baptistförsamling.

Församlingsmöte

Ordet baptist kommer från det grekiska ordet för döpa eller doppa. Varje människa har en fri vilja och det tydligaste kännetecknet för baptismen är att bara de som bekänner en medveten personlig tro på Jesus Kristus döps. Dopet sker genom nedsänkning i vatten.

Bibeln är Guds ord. Den visar hur vi som kristna ska leva. Det gäller både på det personliga planet och inom församlingen. Vi anser att varje människa är fri att läsa och tolka Bibeln, tillsammans i församlingen och med Guds hjälp.

Den lokala församlingen är helt självständig men vi samarbetar med andra församlingar lokalt, nationellt och ut över världen. Vi fattar våra beslut vid församlingsmöten där varje församlingsmedlem har en röst. Baptismen är demokratins vagga i Sverige.

De första baptisterna kämpade för sitt existensberättigande och för oss baptister är religionsfrihet viktigt. 

Image by Tim Marshall

Vad är baptismen

Image by Luke Michael

Muskegon

bottom of page